Index of /shell/


../
checkredis.sh                   31-Jan-2016 16:03   82
createmysql.sh                   31-Jan-2016 16:03   376
cut_nginx_log.sh                  04-Jul-2016 16:13   217
cut_tomcat_log.sh                 04-Jul-2016 13:36   175
lvsDirector_DR.sh                 31-Jan-2016 16:03  2089
mail.sh                      24-Jul-2017 11:09   240
mysql_V56_install.sh                31-Jan-2016 16:03  1716
mysql_install.sh                  25-Jul-2017 18:15  8058
mysqlall.sh                    31-Jan-2016 16:03   399
mysqlbackup.sh                   31-Jan-2016 16:03   113
mysqldump.sh                    31-Jan-2016 16:03   282
nginx_install.sh                  24-Jul-2017 16:57  3736
php_install_5.5_5.6_7.1.sh             24-Jul-2017 18:07  7862
phpzip.sh                     24-Jul-2017 11:10   512
redis_install_rpm2.8_3.0.sh            24-Jul-2017 11:05  2053
redis_install_rpm3.0.sh              24-Jul-2017 11:05  2053
snmpinstall.sh                   28-Feb-2016 14:58   571
timetongbu.sh                   31-Jan-2016 16:03   858
whiledodone.sh                   31-Jan-2016 16:03   245
wwwroot.sh                     31-Jan-2016 16:03   336
zabbix2.2.2_server_install.sh           31-Jan-2016 16:03   708
zabbix_agentd_install.sh              25-Feb-2016 09:26  1297